Trenger du noen til å fylle en rolle i virksomheten?

Ved behov kan vi i Einang Safety Consult AS beklé rollen som brann-, beredskaps-, eller HMS-ansvarlig/-rådgiver i din virksomhet – for kortere eller lengre tid. Vi går også inn i prosjekter og fyller rollen som for eksempel prosjektleder.

Dette er en stor fordel i perioder der du/dere har behov for ekstra ressurser. ESC sin ansatt vil da utføre de oppgaver som må til for at du og virksomheten skal kunne etterleve krav og regelverk.

Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Vi har erfaring fra flere bransjer og virksomheter, både innen det offentlige og det private. Vår kompetanse og erfaring hjelper deg å få jobben gjort, samtidig som du får innspill fra noen som kan se virksomheten utenfra.

Kompetanse = trygghet

Vi har lang erfaring fra brann- og redningsvesen, havnevesen, IUA, industri, politiet og Forsvaret. I tillegg har vi bred erfaring fra oppdrag der vi har bistått private og offentlige virksomheter innen våre fagfelt.

Kontakt oss for en prat
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102