Brannvernansvarligkurs


Kurs:

Brannvernansvarlig

 

Varighet: 7 timer

 

Kurset inneholder:

  • Regelverk
  • Eier og brukers plikter
  • Systematisk sikkerhetsarbeid
  • Organisatoriske og tekniske tiltak
  • Aktive og passive tiltak
  • Brannteori og brannfeller i ditt bygg
  • Slukkemidler, og hvordan bruke disse
  • Risikovurderinger
  • Hvordan holde engasjerte øvelser og opplæring
  • Brannquiz rundt bordet med premie

 

Informasjon:

I henhold til nye krav til bygningseiere og -brukere gitt i Forskrift om brannforebygging, gjeldende fra 01.01.2016.

Dette kurset passer for tidligere "brannvernledere", eiere, brukere, etasjeansvarlige og verneombud.

 

Etter endt kursdag blir det utstedt kursbevis som dokumentasjon på opplæring.

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.