40-timers HMS-kurs


Kurs:

40-timers HMS-kurs

 

 

Varighet: 40 timer (1 uke)

 

Kurset inneholder:

 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
 • ROS-analyse
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Vernerunder og oppfølging
 • Internkontroll
 • HMS-arbeid
 • Gruppeøvelser og diskusjoner

 

Informasjon:

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40-timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre som for eksempel ansatte innen HMS og HR.

Det blir satt av tid til gruppearbeid og diskusjoner disse dagene. Etter disse dagene sammen er målet at deltakerne etter endt kurs kan kunne holde kontakten for å utveksle erfaring via internt nettverk dersom det er ønskelig.

 

Dette kurset kan også skreddersys for den enkelte virksomhet.