Trenger din virksomhet bistand til interne analyser eller utredninger?

Vi bistår private og offentlige virksomheter med å utarbeide konsekvensutredninger og analysere ulike sider ved virksomheten, som HMS-utfordringer og organisasjonsstruktur. Sammen med virksomheten finner vi varige og gode løsninger.

 

Alle virksomheter opplever endringsbehov eller forhold som utfordrer organisasjonsstrukturen eller arbeidsmiljøet. Dette kan skyldes konflikter, endringer i krav og forventninger, pålegg fra offentlige tilsyn, markedsendringer, og så mye mer.

 

Spekteret er bredt. Vi i Einang Safety har bred erfaring fra både private og offentlige virksomheter, både som ansatte, som ledere, og som innleide konsulenter.

Har er noen eksempler på analyser, utredninger og prosjekter vi har utført, for å gi en pekepinn på hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet:

  • Gjennomgang av HMS-forholdene ved et interkommunalt selskap som hadde fått flere avvik fra Arbeidstilsynet. Avvikene knyttet seg blant annet til manglende opplæring og informasjon, og for stor arbeidsbelastning på de ansatte. Formålet med prosjektet var å skape gode HMS-forhold ved å rette opp i mangler, og å lukke avvikene.
  • Mulighetsstudier for flere kommuner opp mot brannstasjonsplassering.
  • Konsekvensutredninger for flere kommuner opp mot brann- og redningsberedskapen, herunder å finne mest formålstjenlige organiseringsform (kommunalt, interkommunalt, eller samarbeidsavtale med nabokommune).
  • Gjennomgang av virksomhetens organisasjonsstruktur, for å utnytte kapasiteten bedre og for å unngå prioriteringskonflikter mellom avdelinger.
  • Teambuilding innen ledergrupper, avdelinger eller på tvers av avdelinger og nivå, for å styrke relasjoner og øke forståelsen for andres roller, oppgaver og ansvar.

 

Hvis du eller din virksomhet har utfordringer i forhold til organisering, ansatte, ledere, HMS-forhold, eller hvis dere har fått avvik fra offentlig myndighet og trenger hjelp til å komme i mål med tiltak, så ta kontakt med oss. Vi kan ha akkurat den "oppskriften" dere trenger for å komme i mål.

Vår e-postadresse er [email protected]. Du treffer oss også på telefon 932 97 784 (Paul) eller 416 69 188 (Karine).

Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102