Lederkurset «Hjelp, jeg er sjef!»

Målet med kurset er at du skal bli tryggere i rollen som leder. Du skal få noen gode «a-ha opplevelser», og etter endt kurs kan det være du ser på både deg selv og dine medarbeidere med nye øyne.

Kursdagene inneholder: Humor, alvor, gode eksempler – og aldri så lite regelverk 

Kontakt oss for å høre om ledige kursdatoer der du bor

Ønsker du å være en leder som er trygg i rollen, og som motiverer dine medarbeidere til å yte sitt aller beste for deres felles mål?

 

Einang Safety Consult AS har laget et 2-dagers kurs som vil hjelpe deg å få alle bitene på plass, og dermed bidra til at de ansatte (og du selv!) har en arbeidshverdag dere trives i, og der dere jobber sammen for å nå deres felles mål!

 

Kursets innhold:

V

     
Du lærer om overgangen fra medarbeider til leder, slik at du står enda bedre rustet til å fylle rollen du er satt til å fylle.

V

     
Du vil få en grundig innføring i de ulike tabbene en leder kan gjøre når han/hun kommer som ny inn i virksomheten, eller han/hun går fra medarbeider til leder. På denne måten kan du gjøre tabbene til en styrke, både for dere som organisasjon – og for deres samarbeidspartnere.

V

     
Du lærer om de kravene som stilles til deg fra omgivelser og medarbeidere – og ikke minst de lovkrav du som leder skal fylle.

V

     
Du får en innføring i aktuelle lover og regler som gjelder ansettelsesforhold, slik at du kan ta de rette grep i forhold til ansatte som utfører uakseptable handlinger. Arbeidstakers medvirkningsplikt er et viktig stikkord i denne delen av kurset.

V

     
Du vil lære hvordan du på en lettfattet og engasjerende måte kan få internkontrollarbeidet inn som en naturlig del av arbeidshverdagen, slik at problemer blir oppdaget og kan ordens opp i før det er for sent.

V

     
Du vil få en innføring i hvordan medarbeidersamtalen og «den vanskelige samtalen» kan gjennomføres for å styrke samholdet og engasjementet til dere som et team. Blant annet skal vi gjøre rollespill der dere bytter på å ha ulike roller, slik at du enklere vil forstå hvordan det er for medarbeideren din når samtalen gjennomføres.

V

     
Du lærer om viktigheten av korrekt kommunikasjon og konflikthåndtering, slik at dere som virksomhet kan komme styrket ut av de utfordringer dere kan stå ovenfor fra tid til annen.

V

     
Du lærer hvordan du kan bli kvitt alle de små tidstyvene som hindrer deg å være ajour, og bruke tiden på det du faktisk skal bruke den på!

Hei, og velkommen til kurs!

Kurset er laget og holdes av meg, Karine Einang. Jeg er daglig leder i Einang Safety Consult AS. Vi driver med konsulentvirksomhet og kurs/opplæring innen ledelse, HMS, brann og beredskap. Dette 2-dagers kurset er lagt opp basert på den utradisjonelle ledelsesboken «Hjelp, jeg har blitt sjef!», skrevet av meg.

Jeg har bakgrunn fra privat og offentlig sektor, der jeg bl.a. har jobbet som personalsjef, havnesjef og brannsjef. I tillegg til lang arbeidserfaring som leder, har jeg utdanning som branningeniør, HMS-ingeniør, og jeg har en bachelorgrad innen økonomi og ledelse – samt utdanning/kurs fra Norges brannskole, Politihøgskolen, m.m. De senere årene har jeg fått sertifisering som NLP-, Assertiveness og Life Coach, samt tatt et årsstudium i beredskapsledelse.

Dette får du med deg hjem

  • Den utradisjonelle lederboken «Hjelp, jeg har blitt sjef!»
  • Presentasjonen som vi bruker på kurset. Når den overleveres deg er den tilpasset  deres svar på gruppeoppgavene, og andre tilføyinger vi har gjort i løpet av de to kursdagene.
  • Når du har fullført kurset får du utlevert et kursbevis som dokumenterer at du har tatt kurset. Dette er godt å ha på CVen, og det dokumenterer at du har tillegnet deg kompetansen fra disse to dagene.

Ta kontakt for å høre når vi har ledige kursdatoer

Kurset koster kr. 5.800,- pr. person, som inkluderer to fulle kursdager spekket med kunnskap. 
Hvis flere fra samme virksomhet: Ta kontakt med oss for pristilbud [email protected]
Det blir servert gratis lunsj, kaffe, te og forfriskninger.
Ja, takk! Jeg vil høre om dere kan holde dette kurset her vi holder til!

Hva andre mener om kurset

Er du fremdeles usikker på om dette kurset er noe for deg? Under har vi samlet noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

Elin, offentlig sektor

Tilbakemelding: 

  • 2 konstruktive og innholdsrike dager
  • Tar opp og legger frem situasjoner som en kan trekke inn i egne arbeidssituasjoner (den vanskelige samtalen, konflikter og utfordringer)
  • Gir oss konkrete løsninger på hvordan vi skal håndtere vanskelige situasjoner
  • Har mange egne erfaringer som vi lett kan gjenkjenne oss i
  • Tar utfordringer som vi kommer med på alvor, skaffer informasjon og kommer tilbake med svar
  • All informasjon på kursdagene var relevant
  • Brukte gruppearbeid i kursingen, dette krevde at vi måtte tenke på andre måter, positivt!!

Sonja, offentlig sektor

Tilbakemelding: Likte veldig godt at vi var en liten gruppe, lettere å diskutere og få alle til å delta. Bra at vi var fra samme arbeidsplass, vi får større forståelse for hverandre og det er enklere å relatere til faktiske utfordringer. 

Kurset viste et godt bilde av hvilke forventninger/ansvar som stilles til oss som ledere, og hvilke forventninger/ansvar vi kan stille til våre medarbeidere.

Veldig bra at det var fokus på det mellommenneskelige, det som vi kanskje ikke kan lese oss til :-)


Karin, offentlig sektor

Tilbakemelding: For meg var det et nyttig kurs med sentrale tema. Veldig bra når en kan være en liten gruppe. Det var passe mye gruppearbeid.


Kjersti, privat sektor

Tilbakemelding: Jeg har gjennomført 2 dagers lederkurs hos ESC. Veldig fornøyd med blid, engasjert og motiverende kursholder. Evner å gjøre relativt tørt stoff både morsomt og interessant. God mat fikk jeg også :-)


Silje, offentlig sektor

Tilbakemelding: 2 nyttige dager. At vi var så få, og i samme organisasjon gjorde at vi ikke var redd for å spørre og diskutere i gruppearbeid. Gruppearbeid pleier å være noe en ikke er så glad for å få på kurs, men her var det nyttig for en gikk da inn i en annen rolle og fikk et annet perspektiv på ting.

En kan lett relatere det til egen arbeidsplass, og reflektere over hvordan en utfører lederskapet nå, og hvordan en i framtiden ønsker å lede.

Kursholder er engasjert i oss, tar seg god tid, og tilpasser kurset underveis! Alt i alt et flott kurs. Positivt at vi får med foiler fra kurset som er tilpasset oss, samt gode linker til informasjon :-)


 

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe, kan du kontakte oss her:

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102

 

Close

Kontaktskjema

Fyll inn din kontaktinformasjon og eventuelle ønsker eller spørsmål. Vi svarer deg så snart vi kan (senest neste virkedag).