40-timers HMS-kurs

 

Tid:

22.-23. og 29.-30. april 2024 (totalt 4 dager)

kl. 08:00-15:00 hver dag

Sted:

Virtuelt (vi møtes over PCen/nettbrettet, på Teams)

Pris:

Kr. 6.500 pr person

(prisen inkluderer kursdokumentasjon og kursbevis)

Det er 20 plasser på kurset

Klikk her for å melde deg på
Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

 

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

Kurset blir kjørt over nettet, noe som gjør det enklere å delta uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid 
  • Internkontroll
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • ROS-analyse
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Vernerunder og oppfølging
  • Gruppeøvelser og diskusjoner 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kursbevis.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på e-post [email protected] eller telefon 416 69 188.

Klikk her for å melde deg på

Nye krav – verneombud og AMU

1. januar 2024 ble arbeidsmiljøloven endret med hensyn til hvor mange ansatte en virksomhet kan ha før det skal velges verneombud og før det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var det henholdsvis 10 og 50 ansatte, men nå er det endret til henholdsvis 5 og 30.

Fra samme dato kom det også andre endringer i loven.

På kurset går vi gjennom alle endringene.

Hva sier de som har vært med på kurset tidligere?

 

«Engasjement fra kursholder, jeg kjedet meg ikke ett sekund, meget bra gjennomført. Gruet meg til 40 timer, men gledet meg etter en time til å fortsette resten av kurset:)»

 

"Vi var to fra vårt brannvesen som deltok på HMS kurs i regi av Einang Safety. Kurset ble gjennomført digitalt, og dette var det første digitale kurset vi deltok på. Vi sitter igjen med en positiv opplevelse, kurset var lagt opp med felles leksjoner og «klasserom» for diskusjoner og oppgaver i mindre grupper. Nyttig, lærerikt og spennende måte å gjennomføre kurs på. Også i forhold tidsbruk i en hektisk hvordan fungerte denne løsningen veldig godt."

 

«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

 

Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende gruppeoppgaver og gruppearbeid.

Det blir også tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderne:

Karine Einang

Karine er bl.a. utdannet HMS-ingeniør, branningeniør og har en bachelor innen risk management. Hun har bl.a. jobbet som personalsjef og brannsjef, og har bred erfaring innen HMS. Hun vet derfor hvor «skoen trykker».

Paul Henriksen:

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har videreutdanninger innen bl.a. beredskapsledelse, krisehåndtering, organisasjon og ledelse, samt politiledelse.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester, kurs og opplæring innen HMS, beredskap, ledelse og brannsikkerhet, både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Klikk her for å melde deg på

Kontaktinformasjon:

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102