Sjekk våre kommende kurs her (og ta kontakt om du ønsker spesialtilpasset kurs for din virksomhet)

 

 

Vårt mål er å gi deg en trygg og god arbeidshverdag

 

Einang Safety Consult AS tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen HMS, ledelse, brannsikkerhet og beredskap. Slik hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav, tilegne deg nødvendig kunnskap og gjøre arbeidshverdagen din enda bedre.

"ESC har hjelpt Voss kommune med utarbeiding av ROS-analyse, førebyggjande analyse og beredskapsanalyse, slik at Voss kan organisera, bemanna og utrusta sitt brann- og redningsvesen på best mogleg måte til dei hendingar me vil kunne møta på i dag og i framtida."

David Skjerven
Brannsjef

"Dette var ett kurs som traff oss midt i hjerte"

Ole Jonny Espevold
Hovedverneombud og deltaker på kurset "Å være forberedt på det utenkelige"

"Våren 2017 bidro ESC i arbeidet med utarbeidelse av brannvernperm og evakueringsplan for Storhall Karmøy"

Storhall Karmøy

"Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling."

Steinar Albrethson
Feier/brannkonstabel (deltager på 40-timers HMS-kurs for brannvesen)

"Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs"

Kristian Horne
Verneombud Kvinnherad Brann og Redning (deltager på 40-timers HMS-kurs for brannvesen)

"I dag er det mange lover og regler å sette seg inn i. Samtidig er det mye praktiske ting å bli bevisst over når det gjelder brannsikkerhet. Derfor er det viktig at vi kurser oss i dette jevnlig. Kurset var informativt og lærerikt. Flere nye ting som er viktig å vite. Kursholder hadde flere ganger praktiske eksempler sammen med teori, som gjorde kurset veldig bra og lett å følge med. Anbefaler alle dette kurset."

Asle Natås Lægreid
Styrer og brannvernansvarlig Eitrheimsvågen barnehage (deltager på brannvernansvarligkurs for barnehage)

"Eg var på kurs med Einang safety på Stord i februar. Dette kurset er absolutt å anbefale. Det er spesielt retta mot barnehagar. Einang har god kunnskap om lovverk og erfaring frå brannvesen, og er flink å formidle kunnskapen."

Karianne Stadheim
Dagleg leiar Fjellheim FUS friluftsbarnehage AS (deltager på brannvernansvarligkurs for barnehage)

"Jeg syns kurset var vinklet godt inn mot brannvesenet, det var lett å kjenne seg igjen i situasjoner som jeg kan komme borti. Kursholder hadde god kunnskap om jobben som vi gjør på en brannstasjon, dette gjør at det var lett å diskutere ting som vi kan komme borti."

Anve Abelsen
Brannkonstabel og verneombud Odda Brann og Redning (deltager på 40-timers HMS-kurs for brannvesen)

"2 konstruktive og innholdsrike dager. Tar opp og legger frem situasjoner som en kan trekke inn i egne arbeidssituasjoner (den vanskelige samtalen, konflikter og utfordringer). Gir oss konkrete løsninger på hvordan vi skal håndtere vanskelige situasjoner. Har mange egne erfaringer som vi lett kan gjenkjenne oss i. Tar utfordringer som vi kommer med på alvor, skaffer informasjon og kommer tilbake med svar. All informasjon på kursdagene var relevant. Brukte gruppearbeid i kursingen, dette krevde at vi måtte tenke på andre måter, positivt!!"

Elin
Offentlig sektor (deltager på lederkurset «Hjelp, jeg har blitt sjef!»)

"Likte veldig godt at vi var en liten gruppe, lettere å diskutere og få alle til å delta. Bra at vi var fra samme arbeidsplass, vi får større forståelse for hverandre og det er enklere å relatere til faktiske utfordringer. Kurset viste et godt bilde av hvilke forventninger/ansvar som stilles til oss som ledere, og hvilke forventninger/ansvar vi kan stille til våre medarbeidere. Veldig bra at det var fokus på det mellommenneskelige, det som vi kanskje ikke kan lese oss til :-)"

Sonja
Offentlig sektor (deltager på lederkurset «Hjelp, jeg har blitt sjef!»)

"For meg var det et nyttig kurs med sentrale tema. Veldig bra når en kan være en liten gruppe. Det var passe mye gruppearbeid."

Karin
Offentlig sektor (deltager på lederkurset «Hjelp, jeg har blitt sjef!»)

"Jeg har gjennomført 2 dagers lederkurs hos ESC. Veldig fornøyd med blid, engasjert og motiverende kursholder. Evner å gjøre relativt tørt stoff både morsomt og interessant. God mat fikk jeg også :-)"

Kjersti
Privat sektor (deltager på lederkurset «Hjelp, jeg har blitt sjef!»)

"2 nyttige dager. At vi var så få, og i samme organisasjon gjorde at vi ikke var redd for å spørre og diskutere i gruppearbeid. Gruppearbeid pleier å være noe en ikke er så glad for å få på kurs, men her var det nyttig for en gikk da inn i en annen rolle og fikk et annet perspektiv på ting. En kan lett relatere det til egen arbeidsplass, og reflektere over hvordan en utfører lederskapet nå, og hvordan en i framtiden ønsker å lede. Kursholder er engasjert i oss, tar seg god tid, og tilpasser kurset underveis! Alt i alt et flott kurs. Positivt at vi får med foiler fra kurset som er tilpasset oss, samt gode linker til informasjon :-)"

Silje
Offentlig sektor (deltager på lederkurset «Hjelp, jeg har blitt sjef!»)

"Jeg har deltatt på flere kurs om beredskap og ROS-analyser, men her fikk jeg endelig detaljert kunnskap om alt fra hvordan man lager en beredskapsplan og hvilke situasjoner som kan oppstå til hvordan man informerer ansatte, pårørende, presse og ikke minst normaliserer situasjonen etterpå. Et veldig matnyttig kurs som passer både offentlige og privat ansatte!"

Hanne
Offentlig ansatt og deltaker på kurset "Å være forberedt på det utenkelige"
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.