40 timers HMS-kurs
(«verneombudskurset»)

         
Tid:
    
Mandag 19. til torsdag 22. august 2019
(kl. 08:00-15:00 hver dag)
 
Sted:
    
«Hovedlageret» på Smelteverkstomten i Odda
(Smelteverket 57, 5750 Odda)
 
Pris:
    
kr. 8.500,- pr. person
(prisen inkluderer lunsj, kursdokumentasjon og kursbevis)

Hvis flere fra samme virksomhet: Ta kontakt med oss for pristilbud [email protected]

DET ER 5 LEDIGE PLASSER 

Klikk her for å melde deg på

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Kurset dekker også krav til opplæring for arbeidsgiver, og kan også anbefales til tillitsvalgte

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid 
  • Internkontroll
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • ROS-analyse
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Vernerunder og oppfølging
  • Gruppeøvelser og diskusjoner

 

 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kompetansebevis.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.

 


Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderen

Kurset holdes av Karine Einang, som bl.a. er utdannet HMS-ingeniør og branningeniør, og har bachelor i ledelsesfaget. Hun har jobbet som personalsjef og brannsjef, og har således bred erfaring innen HMS.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Hva sier de som har vært med på kurset tidligere?

 
«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

Kristian Horne
Verneombud, Kvinnherad Brann og Redning

 

«Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling.»

Steinar Albrethson
Feier og verneombud, Sauda Brannvesen

 

 
Kurset finner sted på «Hovedlageret» på Smelteverkstomten i Odda
(Smelteverket 57, 5750 Odda)

Einang Safety Consult AS
Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Besøksadresse:   Smelteverket 57, 5750 Odda ("Hovedlageret")
Postadresse:   Ragdevegen 15, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102