40-timers HMS-kurs
(«verneombudskurset»)

spesialtilpasset for brannvesen

TID:
Mandag 1. til torsdag 4. november 2021
Kl. 08:00-15:00 hver dag
STED:
Indre Østfold Brann og Redning IKS
Ordfører Voldens vei 14
1850 Mysen
PRIS:
kr. 8.500,- pr. person
Prisen inkluderer lunsj hver dag, kursdokumentasjon og kursbevis

Ved 4 eller flere deltakere fra ett og samme brannvesen: Ta kontakt for pristilbud

Det er 7 ledige plasser igjen. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Klikk her for å melde deg på
Dette kurset er spesielt tilpasset for verneombud, tillitsvalgte og ledere i brannvesen

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

En representant fra Brannmenn Mot Kreft blir med oss på deler av den ene kursdagen for å inspirere oss, og for å gi oss gode tips og råd!

 

10 % av inntektene fra dette kurset går til Brannmenn mot kreft sitt arbeid


Kursets varighet: ca. 40 timer (4 kursdager, og en spesialtilpasset hjemmeoppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

🚒  Eksponering for støv, gass og brannrøyk (bl.a. ren og skitten sone), herunder kreftfare

🚒  Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø knyttet til brannvesen

🚒  Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid knyttet til brannvesenets arbeidsoppgaver

🚒  Psykososialt arbeidsmiljø i brannvesen

🚒  Internkontroll

🚒  Systematisk HMS-arbeid

🚒  Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter

🚒  Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet

🚒  ROS-analyse

🚒  Kommunikasjon og samarbeid

🚒  Vernerunder og oppfølging

🚒  Gruppeøvelser og diskusjoner

 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kursbevis.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.

Hva sier de som har vært med på kurset tidligere?

 

«Engasjement fra kursholder, jeg kjedet meg ikke ett sekund, meget bra gjennomført. Gruet meg til 40 timer, men gledet meg etter en time til å fortsette resten av kurset:)»

 

«Mulighet til å diskutere erfaringer og ta for seg utfordringer som kan dukke opp i brannvesnet. Meget godt tilrettelagt for verneombud og ledere i brann-Norge»
 
«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

 

"Det jeg likte best med kurset var at det var tilpasset brannvesen på en veldig god måte med bruk av eksempler som var gjenkjennbare og aktuelle. Ellers var bruken av oppgaver veldig bra."

 

«Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling.»

 

«Jeg syns kurset var vinklet godt inn mot brannvesenet, det var lett å kjenne seg igjen i situasjoner som jeg kan komme borti. Kursholder hadde god kunnskap om jobben som vi gjør på en brannstasjon, dette gjør at det var lett å diskutere ting som vi kan komme borti.»

 

«Utrolig dyktig foreleser/kursholder 😁 kan sterkt anbefale verneombud/hms kurset for brannvesen. Det var utrolig lærerikt, å jeg sitter igjen med masse ny kunnskap og erfaringer»

Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderen

Kurset holdes av Karine Einang, som bl.a. er utdannet HMS-ingeniør og branningeniør. Hun har jobbet som personalsjef og brannsjef, og har således bred erfaring innen HMS. Einang har også mange års erfaring som brannkonstabel og vet derfor hvor «skoen trykker».

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Kurset finner sted her:

Indre Østfold Brann og Redning IKS
Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen

Einang Safety Consult AS
Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Ragdevegen 15, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102