40 timers HMS-kurs
(«verneombudskurset»)

spesialtilpasset for brannvesen

         
Tid:
    
20. til 23. mai 2019
(kl. 08:00-15:00 hver dag)
 
Sted:
    
Brannstasjonen i Mysen
Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen
 
Pris:
    
kr. 6.500,- pr. person ved 4 eller flere deltakere fra samme brannvesen
(prisen inkluderer lunsj, kursdokumentasjon og kursbevis)

(Ordinær kurspris er kr 8.500,- pr. deltaker)

NB! 2 ledige plasser igjen

Klikk her for å melde deg på

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Dette kurset er spesielt tilpasset for verneombud, tillitsvalgte og ledere i brannvesen

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

 • Eksponering for støv, gass og brannrøyk (bl.a. ren og skitten sone), herunder kreftfare
 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø knyttet til brannvesen
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid knyttet til brannvesenets arbeidsoppgaver
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Internkontroll
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
 • ROS-analyse
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Vernerunder og oppfølging
 • Gruppeøvelser og diskusjoner

 

 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kursbevis.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.


Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderen

Kurset holdes av Karine Einang, som bl.a. er utdannet HMS-ingeniør og branningeniør. Hun har jobbet som personalsjef og brannsjef, og har således bred erfaring innen HMS. Einang har også mange års erfaring som brannkonstabel og vet derfor hvor «skoen trykker».

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Hva sier de som har vært med på kurset tidligere?

 
«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

Kristian Horne
Verneombud, Kvinnherad Brann og Redning

 

«Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling.»

Steinar Albrethson
Feier og verneombud, Sauda Brannvesen

 

«Jeg syns kurset var vinklet godt inn mot brannvesenet, det var lett å kjenne seg igjen i situasjoner som jeg kan komme borti. Kursholder hadde god kunnskap om jobben som vi gjør på en brannstasjon, dette gjør at det var lett å diskutere ting som vi kan komme borti.»

Anve Abelsen
Brannkonstabel og verneombud, Odda Brann og Redning

 

«Utrolig dyktig foreleser/kursholder 😁 kan sterkt anbefale verneombud/hms kurset for brannvesen. Det var utrolig lærerikt, å jeg sitter igjen med masse ny kunnskap og erfaringer»

Christer K. Christensen
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Kurset finner sted på brannstasjonen i Mysen:
Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen